تبلیغات
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩ - تصاویر متنی با موضوع گاوها
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩
همش واسه شماست عزیز دلم
مرتبه
تاریخ : جمعه 22 آذر 1392
                    /;  ;\
                  __ \\____//
                 /{_\_/  `'\____
                 \___  (o) (o }
    _____________________________/     :--'  
  ,-,'`@@@@@@@@    @@@@@@     \_  `__\
 ;:( @@@@@@@@@    @@@       \___(o'o)
 :: ) @@@@     @@@@@@    ,'@@( `===='    
 :: : @@@@@:     @@@@     `@@@:
 :: \ @@@@@:    @@@@@@@)  ( '@@@'
 ;; /\   /`,  @@@@@@@@@\  :@@@@@)          
 ::/ )  {_----------------: :~`,~~;
 ;;'`; :  )         : / `; ;
;;;; : :  ;         : ; ; :            
`'`' / : :          : : : :
  )_ \__;   ";"     :_ ; \_\    `,','
  :__\ \  * `,'*     \ \ : \  * 8`;'* *
    `^'   \ :/      `^' `-^-'  \v/ : \/  
      ,/     \,
     ((__,-"""-,__))
      `--)~  ~(--`
     .-'(    )`-,
     `~~`d\  /b`~~`
       |   |
       (6___6)
        `---`


  ,      ,
  /       \
 ((__-^^-,-^^-__))
  `-_---' `---_-'
  <__|o` 'o|__>
    \ ` /
    ): :(
    :o_o:
     "-"  ()___()
< @ @ >
 |  |   
 {o_o}
 (|)
  (___)
  (o o)_____/
  @@ `   \     moooo!
   \ ____, /
   //  // 
  ^^  ^^  .= , =. _ _ /'/ )\,/,/(_ \ \ `//-.| ( ,\\)\//\)\/_ ) | //___\ `\\\/\\/\/\\///' / ,-"~`-._ `"--'_ `"""` _ \`'"~-,_ \ `-. '_`. .'_` \ ,-"~`/ `.__.-'`/ (-\ /-) |-.__,' || | \O) /^\ (O/ | `\\ | / `\ / \\ \ / `\ / `\\ `-. /' .---.--.\ `\\/`~(, '() (' /(O) \\ _,.-.,_) // \\ `\'` / / | || `""""~"` /' |__|| `o /~~~~~\ /~~~~~\ | (~' ~~~) | \ \__________/ / /~:::::::: ~\ /~~~~~~~-_| :::::::: |_-~~~~~~~\ \ ======= /| ::A::; A :|\ ====== / ~-_____-~ | _----------------_::| ~-____-~ |/~ ~\| / \ ( () () ) `\ ./' ~-_______________-~ /~~~~\ | | | | (________) () , . ('. ,.---., .') \ `-' `-' / __\; O O `/__ (__/ ___ \__) ( /, ,\ ) \ \___/ / `~~~~~~~~~'


..---. // |\||\ \ / ///;||\|;\ \ / o .__// \\____//\_,. o / \ Y{_\_/ \'' = __/ / \ \___ (o) (o) } / / :--' MOO! .---/ \_ `__\-. / `--\___(o'o) \ \ / | \ `====' |\ / o `. `. .' .' o / \ (`. `. ' .') / \ ( `. `...' ) ( .+. `-. ) (.-' .>-._ `-.) \ / (___.-' `-.___) \ / o ( ) o / \ ( ) / \
db db d88 88 888 888 d88 888b 888 d88P Y888b /``````\8888 ,----Y888 Y88P`````\ | ,'`\_/``\ |,, | \,,,,-| | o | o / | ```' | """ """ | / \ | \ | ,,,,----'''```| |`` @ @ | \,, ___ ,,/ \__| |__/ | | | \_|_/##### #### _\_ ##=-[.].] ::: #( _\ `'_: # \__| | | \___/ | | .' `-----' | ( ) ,------' | | | _ _ | | | ((_____)) | | | [o o] |_|==o=={ / \ / :.. | / (o o) .------------''' Y---------' U | | | / | | | | :| } ) | : | _ | | | : | / \ |__|_ | : | / \ [____) | : | /\___/\______________\ | | # | / uuu | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | || | |\\ |\\ |\\|\\


>* # >* # ###>***~~~~~| #### *****^^^# _____| *##### | ^^^# \/ \/ # ##^^### | ### ##* * |_ ********~~|_____> * \\|_ ________************ #>>*** *** \\\\|_ __| ************* ## >>>* ***** |___ |______ __| *********** ##>### ^^^^^^^^^^ |____ |__| ********** >>>>## ^<^^^^^@^^^^^ # *** ******** **>>>># ^<^^@^^^@^^^^^ # *********** ****** *>>>## ^<<^^^^^^^^<<< # *********** ****** **>>>## ^<<<<^^^<<<<< # ********* **** ***>>>#### ^<<<<<<<<< # ********** ****>>>###### <<<<< ## ********** ****>>>>## ## ## ** *** ****>>>> # ##XXX ##** ******* ##>>>>#XX >>* ****** #######XXX >>***** *** ##__ >>***** **** *** ** ***** \__ >># ** ********* *********>>># XXX ## ********* *******>>>>>## XXX |~~ ******** *>>>>> >#######XXX X~~~~ ### ********* ######> >>>XXXX XXX #>>>## ********>>## ####### XXX#> # ##>>>>>>>>>>>>>###UUUUU^^ XXX # ####>>>>>>>>>>UUUUUUUUU^^ # >> UUUUUU^^^<() # > U()^<() () *# *> () () **** # *** **

 
,,,,,,/\/,---'====.... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::'''' ,'\ `:::::::,,,' ::: :::::::::::::: ''::::: `, `::::'; ,':::: :::::::: ::::: ' @ `:' @ ;;; :: ::: :::: ', : ;;`,: :::: ::::::: '... @ ; ;; ; ::::::::: :::: ; ',....' ;; ; :::::::::::: :: ::::::: :;' ;; ; ::::::::::::::: :: ;; ; : ::::::::::::::: : ;; ; :::::%%%%%%%:::::::::::::::::::::: : `; ;::.::%%%%%%%%%%%::::::::::::::::::::::: : :::::%%%%%%%%%% `::::::::::::::::'`, :: `:::: U U U U U ```````''''''' ; ;; :::: :::: ; ::; :::' :::' `::::: ::: ::: ::: : ::: `::: :::&&&\ `::` &&&\ `::` &&&\ &&&\طبقه بندی: تصاویر متنی، 
برچسب ها: تصاویر متنی، تصاویر متنی گاوها، تصاویر متنی حیوانات،
ارسال توسط آدم
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ