تبلیغات
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩ - تصاویر متنی با موضوع دایناسورها
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩
همش واسه شماست عزیز دلم
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 21 آذر 1392
  .~q`,
 {__, \
   \' \
    \ \
    \ \
     \ `._      __.__
     \  ~-._ _.==~~   ~~--.._
      \    '         ~-.
      \   _-  -_        `.
       \  /    }    .-  . \
       `. |   / }   (    ; \
        `|   / /    (    :  '\
         \  | /    |   /    \  
         |   /`-.______.\   |^-.   \
         |  |/      (   |  `.   \_
         |  ||      ~\  \   '._  `-.._____..----..___
         |  |/       _\  \     ~-.__________.-~~~~~~~~~'''
        .o'___/      .o______}

Brachiosaur                               __
             !نحوه ی انقراض دایناسورها      _  .'.-'.
                           .'-'. || ||
                         _  || || :\_.'/
                .-.    ___  .'-.\ :\_'/ `-'`
               _L o|_.-'``  '-. ;\_'/ `-`
              _f o\-'     /_. `-`
            ,-'` '-'       /
            /          .'
           |          .'        .--.
            \       _.-'         `-' |
            |    __.-'           .- '`
            ,-.   "`|            |
           / |    |             '-.
           \_ |    |       _ .-.   _ "
            /`|    |       ' . ' | _.-"7P`
           | |    ;       \ \| |-' _.-"`
           \_ |    ;      _,-'`| |.-'
            /`|    |     ()_,.-j f.-.
           | |    |      .'`) (_.-.j
           \_ ;    ;     ( <  (__.'
            / '    ;      \ '  /
           |  |    \     /   ;
            \_ |     `'--.___.'    |
           /` .'             ;
           \.'         _    /
           /           `.  .'
          .'            \.-'
          /              `.
         ;               \
         |                '
         '     /           \
         ;     /            \
         |    Y             ;
         ;     \             .
         '    t-'             ;
         \ \ \ \             ;
         7`._f_.`-'             |
         \_|                 |
         /`|                 ;
         \_;                 '
   .-.     f '                /
 .' ,-`     \_|               /
 /  |   _ __ .-7 /              .'
 |  `-.r'_'Y__\L.-'             _.'
 '            ;       _..--' |
 `.           ,       |   '.
  `-._         /|       '.    \________
    `'"--..._____..-' '--...__     \------'
 _______________________________ `'-------'__________
(:;( :;;::.. .. ) ...::::.... .. ___________ (( :;;: ) ,'" . . "`.( :;; : ; ;;: ;;.:) .. ____,----'''""``-/ \ ; : ___ : ) . --=;"" ,-'"`'""`. . |_;; |,',' __`.;; ) .. `"""---.._____,(_,-. ,'"`. . j_`.)|;/ ,';;`.) ) _|o_,|o | /__\ /,--._ ' ) ..::.. _,----'""" `._,' |';;;j (/ __ \ ) _ ,' . . |'`;; ,'o;`/| --=;'" `;=-/. . | ( ;-----;;;;) )j .. "`-' (____________,,---') . | j . l) o _,--._ l__ \/ \/ | j . : :. l . _,-'"__ `-._ \ . . . . |/ : ;. \ """" """"""' .. `._ |: .; . :;. \ `"----......._ . |; :; : ::;. \ . `. . |; ;; .: ; :;; \ ... .. j l:.; :; . ; :;.`. __ / \:: .;: : ;; :;. `. _____, ```-----....._________________f ( . \ |__;:_______;,,,,--`--'';;;;:: . . . . .....:::::::;;;;| \ | |;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::. . . . . .....:::::;| . ) j |:::::::::::::::::::::::::.. . . . . . . ...:::| / / |:::::::::::::::::::::... . . . . . . ...j / / |:::::::::::::::.... . . . . . .f . ,-' . / |................ . . . . . . | / , ,' . |. . . . . . . . . . . . | (_/| | l |. . . . . . . | V l_j\_) | . . . . | . V V. | . . | |_/\|\_\_ _| .- \___ ________\ / ) o`o__________ </ ) _/_ )-.___/ / /\( (/ | (__`'` '` '--.) __ / _) _/\/\/\_/ / _| / _| ( | ( | /__.-'|_|--|_| __ / _) _.----._/ / / / __/ ( | ( | /__.-'|_|--|_| __ / _) .-^^^-/ / __/ / <__.|_|-|_| .----. .' \__ '. | __| _ : V\/(0I0\/ |/ \ : / ' (oYo) /` `\__ _| _ Vuu: , |uV\/ \| \_/| : /\ : \ -' / '-.___.-' <> = <;* .-=-. * * . + .-" "-. * +. ` + : : , ' : : * * * , : : , - , : : '. .' + '-._.-' ' ` ` ./=/-.\ ,.=.__'i '=\._ /-' -.._.i'- .__=^.^/+._ =\._ /=,__.-=/..-' '-. .-'\= '=. .-' '/ ._y._ ./ _ ._.-' ' ._ - . ' .._+ .=\ ._=/ \=. \=. ' \'-. ._=/'-.. '.__/=' .-t '-.' /- '- .-'""-. /\=..-/= p ._" \.= '\=. .-' : '. . /()'. -\ =/ =' _.--.._ .' o o =/() : \=.-= .' '-/' .--' '--.. .-' ..--._ : /= \ / ()=\ ' .' '-.._.' .' '_ : =/() : : ()\= .' .' :__. ' \ / : .-' : : : .-' \ / /=,. : : .,\= .; i : : : .' ,--' /=-. . \ / 'j ' _ .-: ,-=/ =\. t : : '. \ ! :--..__. : ! \ / : : : '. \ ! '-. .'\ ,f' : : ,\=.' :. '.u' i '-.u ' :=/ \ / o . '.uuu' '.uu' .-=/ . : : '|v' /' '.-;\. ,-/= '\|.- \ / .= \=,_ /[-' '/= () .-'/ /=' '[ '. . . . . . . .---_--. ,,,_,_;_)_)_)_)_)_)_)_ //! (#) _\ ,,,--___= = = = = = = = =\ // ) `. ,,;====/ ) ___.-/-/-/-/./ \___// ( ( ) ==\ ,,;=''''( _/-\__\_ ( ( ( ( `.___.' `--------' ,,;='' _- || \ \_ \ \ \ \ -- \\ ,,;=='' _- || \__) \ \ \ \ )) ,,;==''' _- / | / ) \\ // ,,,,,,;==''' (_( | | \\/ --<======''' ( ) | | (_) '''''' / / | | ||\\ (_( (_| || \\ \ \ \_\_ )) \\ \_\___ \_\____ '' )) (___\\ (___\\ '' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* * _ /\ * ___. / `) * //\\ /\ ///\\ / / ///\\\ //\\/\ ////\\\ / / /\ ////\\\\///\\/\\.-~~-.///\\\\ / / //\\ /////\\\\///\\/ `\\\\\\/ / ///\\ //////\\\\// / `\\\\/ / ////\\ ///////\\\\\// `~` /\ /////\\ ////////\\\\\/ ,_____, ,-~ \\\__//////\\\ ////////\\\\/ /~| |/////| |\\\\\\\\@//////\\ //< / /|__|/////|__|///////~|~/////\\ ~~~ ~~ ` ~ .. ~ ~ . ~` ` '. ~ _ - -~. .' .` ~ ., '. ~~ . '.
_._ _/:|: /||||||. ||||||||. /|||||||||: /||||||||||| .||||||||||||| | ||||||||||||: _/| |||||||||||||:_=---.._ | | |||||:'''':|| '~-._ '-. _/| | ||' '-._ _: ; | | | ' '~~ _; | ' _.=._ _-~ _.~ { '-_' _.--=.-~ _.._ {_ } _.-~ @-, { '-._ _. '~==+ | (' } \_ \_.=~ | | `,,,,,,,' /_ ~-_ ) <_oo_> `-----~~/ /'===...===' + / <_oo_> / // / // <_oo_> "Dimetrodon"
/~~~~~~~~~~~~\_ _+=+_ _[~ /~~~~~~~~~~~~\_ {''|''} [~~~ [~ /~~~~~~~~~\_ ''':-'~[~[~'~[~ ((++ [~ _/~~~~~~~~\_ '=_ [ ,==, ((++ [ /~~~~~~~\-~~~-. ~-_ _=+-( )/ ((++ .~~~.[~~~~( {@} \`. / }\ / ( } ( . ''} ( .+ \ / // ) / ., ''''/ \\ \ \ ( .+~~\_ /.= /''''' <'_V_'> \\ \ ~~~~~~\\ \ \\ \ \\ \ <'_V_'> <'_V_'> "Ankylosaur"طبقه بندی: تصاویر متنی، 
ارسال توسط آدم
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ