تبلیغات
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩ - تصاویر متنی با موضوع ماشین
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩
همش واسه شماست عزیز دلم
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 آذر 1392
       __---~~~~--__           __--~~~~---__
      `\---~~~~~~~~\\          //~~~~~~~~---/' 
       \/~~~~~~~~~\||         ||/~~~~~~~~~\/ 
             `\\        //'
              `\\      //'
               ||     ||   
          ______--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--______       
        ___ // _-~            ~-_ \\ ___ 
       `\__)\/~               ~\/(__/'     
        _--`-___              ___-'--_    
       /~   `\ ~~~~~~~~------------~~~~~~~~ /'   ~\    
      /|    `\     ________     /'    |\   
      | `\  ______`\_   \------/   _/'______  /' |     
      |  `\_~-_____\ ~-________________-~ /_____-~_/'  | 
      `.   ~-__________________________________-~   .'    
      `.   [_______/------|~~|------\_______]   .'
       `\--___((____)(________\/________)(____))___--/'      
       |>>>>>>||              ||<<<<<<|
       `\<<<<</'              `\>>>>>/' 
                  _._
                _.-="_-     _
             _.-="  _-     | ||"""""""---._______   __..
       ___.===""""-.______-,,,,,,,,,,,,`-''----" """""    """"" __'
    __.--""   __    ,'          o \      __    [__|
 __-""=======.--"" ""--.=================================.--"" ""--.=======:
 ]    [w] : /    \ : |========================|  : /    \ : [w] :
 V___________:|     |: |========================|  :|     |:  _-"
 V__________: \    / :_|=======================/_____: \    / :__-"
 -----------' ""____"" `-------------------------------' ""____""Porsche ____----------- _____ \~~~~~~~~~~/~_--~~~------~~~~~ \ `---`\ _-~ | \ _-~ <_ | \[] / ___ ~~--[""] | ________-------'_ > /~` \ |-. `\~~.~~~~~ _ ~ - _ ~| ||\% | | ~ ._ ~ _ ~ ._ `_//|_% \ | ~ . ~-_ /\ `--__ | _-____ /\ ~-_ \/. ~--_ / ,/ -~-_ \ \/ _______---~/ ~~-/._< \ \`~~~~~~~~~~~~~ ##--~/ \ ) |`------##---~~~~-~ ) ) ~-_/_/ ~~ ~~  


_/ || ~-_ ,/ // /~- / ~-_ ________----------// -----------------/-----------------\-------------------____________// O-------------- / ~~^ | | ~| }======{--------\____________________|_____________________________| | \===== / /~~~\ \ \ | ____________________|-~ \----| \___/ ||--------------------'----------| \____/ // ______`.______.'________________________________`._______.'____________
d8888 888______888_888888P' d8'888 888 /\ 888 A 888 ,oo. ,d8' 888 888,' `.888/ \888 d8PY8b ,d8Y'__888 888______888___888 Y8bd8P 8888888888 888888888888 888 d8b `""' [888P""Y888 888888888888,--888] Y8P 88P db Y8P Y8888888888P db Y8= o \ YP / \ YP / bmw `--' `--' __________________________ / | |______| |___ __/ / , | | /\ | | ^ | | ,--. ,' ,'| | |.' `.| |/ \| | / \ ,' ,'__| | |______| |___| | \ / / | | | | _ `--' [ ,--. | |,--| |] (_) |__/ \_|__________/ \__|= o \ / \ / bmw `--' `--'

_.--~~~~~~~---------------._ ,=-,.--#####----..--------. `. ,' ,/ _/_ #### :! ` ``. , ,/ [.[.]-=## :! / ` `.`. , ,/ /_ )# :! // // ` `.`. , /7 |_/ # :! // / ` `.`. ___,- . ; | \___/ :! ; `~`= / ___,--`--( ;_____/__ \____:!__________,-' `. / __,--' '~~ \ \ __` ______ `. _,-' _ ____\ \-o . /ZZZZZ/ `. ,' turbo` {_|_______) `. .------ ------ ---- ---, -- --- - --- -- .-- - - --- -- - -- --- - --! !__' ,-~~~-. ,-~~~-. /| | , ' ,mMm. ` . . ' ,mMm. ` /-! ;-_____'.d-' `-b.`_____ __________________ ________'.d-' `-b.`_________/FS;_ : ;.d'\ _ /`b.\ . ' ;.d'\ _ /`b.\ : !====== d;-.' `.-:b ==== ================= ======== d;-.' `.-:b =============; `-. : H | | D : ` ' : H | | D : _ __,-' `-.! C:-`._,'-;P ;_____________________________! C:-`._,'-;P ;__________7 ""`G./ \,S'"""""""""""""""""""""""""""""""""`G./ \,S'"""""""""""" `S-. ,-D' `Q-. ,-S' `&WSW8' `&WSW8' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  طبقه بندی: تصاویر متنی، 
برچسب ها: تصاویر متنی، تصاویر متنی ماشین،
ارسال توسط آدم
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ