تبلیغات
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩ - تصاویر متنی با موضوع پرندگان
۩ مرجع انواع تصاویر متحرک ۩
همش واسه شماست عزیز دلم
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 19 آذر 1392
       _     _
    \. _(9>    <6)_ ,/
    \==_)     (_==/ 
     -'=      ='-

<')_,/ <') ,/ (_==/ (_==/ ='- ='-


('> /))@@@@@. /@"@@@@@()@ .@@()@@()@@@@ @@@O@@@@()@@@ @()@@\@@@()@@ @()@||@@@@@' '@@||@@@' || ^^^^^^^^^^^^^^^^^

((
\\``.
\_`.``-. 
( `.`.` `._ 
 `._`-.  `._ 
  \`--.  ,' `. 
  `--._ `. .`. 
   `--.--- `. ` `. 
     `.-- `; .`._ 
      :-  :  ;. `.__,.,__ __ 
      `\ :    ,-(   ';o`>.
       `-.`:  ,'  `._ .: (,-`,
         \  ;   ;. ,: 
       ,"`-._>-:    ;,' `---.,---.
       `>'" "-`    ,'  "":::::".. `-.
       `;"'_, (\`\ _ `:::::::::::'"   `---.
        `-(_,' -'),)\`.    _   .::::"' `----._,-"")
          \_,': `.-' `-----' `--;-.  `.  ``.`--.____/ 
           `-^--'        \(-. `.``-.`-=:-.__)
                      ` `.`.`._`.-._`--.)
                         `-^---^--.`--. . !\ _ l\/ ( /(_ _ \`--" _/ . \~") (_,/) _)/. ,\,/ _____,-"~ \ / "~"-._____ ,-~" "~-. . " . ,-~" "~-. ,^ ^. `. .' ,^ ^. / \ ^ / \ Y___________________Y Y___________________Y | |^~"|^ _ ^|"~^| | | |"~"|^ _ ^|"~"| | | ! l (_) ! ! l | ! l (_) ! ! | l \ `\.___,/' / ! l \ `\.___,/' / ! \ ^. ,^ /! !\ ^. ,^ / ^. ~-------~ ,^\`v-v'/^. ~-------~ ,^ _)~-._______,-~ }---{ ~-._______,-~(_ .--"~ ,-^7' / \ `Y^-, ~"--. / (_,/ ,/' `\. \._) ___ \ \_____.,--"~~~"--..,__ ___,..--<"~ ~"-.,___/ / ( __,--~ _.._""~~~~"" ,-" "-.`\ /~.-" `._"--~_,.--"~ \ / \ `---' / "~"" \ / "-.__,/ `L ]' l ! j___L (_____) | |

___ _,-' ______ .' .-' ____7 / / ___7 _| / ___7 >(')\ | ___7 \\/ \_______ ' _======> `'----\\`


___(__)___ / \ | ___ | | ('v') | | ((___)) | |--/-"---"---|

: : :: :: ::`. .-""-. .':: : `.`-._ : '>': _.-'.' : :`. `=._`'. .''_.=' .': : `=._ `- '' -' _.-'.: :`=._`=. .='_.=': `.._`. .'_..' `-.: :.-' : : `:.__.:' : : -'= -'=


( "> )( // ) --//""-- -/------`| | .-"-.__ | .' / ,-| ```'-, || . ` / /@)|_ `-, | / ( ~ \_```""--.,_', : _.' \ /```''''""`^ / | / `| : / \/ | | . / __/ | |. | | __/ / | | | "-._ | _/ _/=_// || : '. `~~`~^| /=/-_/_/`~~`~~~`~~`~^~`. `> ' . \ ~/_/_ /" ` . ` ' . | .' ,'~^~`^| |~^`^~~`~~~^~~~^~`; ' .-' | | | \ ` : ` | :| | : | |: | || ' | |/ | | : |_/ | . '
_ _.-''''''--._ .` `. ...------.\ / |O :-` _,.,---' ' \ ;--'' | _.' ( ,' _,' `-. : / '. \ \ ' `.| `. `-._ \ '. ,-. \ .__ _`.\..`\ \ , ''- . _,-'.,-' ``: \ '-...._ (( (('-.._ \ \ `--.. `'-. \ \ `.. ' \ \ `\ \ `" \/طبقه بندی: تصاویر متنی، 
برچسب ها: تصاویر متنی، تصاویر متنی پرندگان،
ارسال توسط آدم
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ